8 Kasım 2012 Perşembe

YEMLİK KANOLA ( OT TİPİ YEM ŞALGAMI)DEMONSTRASYONUN AMACI :
  
 Kaliteli kaba yem yetiştirmek suretiyle yem girdilerini düşürerek daha sağlıklı ve daha ekonomik hayvancılık yapmaktır.

DEMONSTRASYONUN ÖNEMİ :

Zengin içerikli,çok kaliteli ve yüksek verimli bir yem bitkisi olduğundan sağlıklı,ekonomik hayvancılık için önemli yem bitkisidir.
   Nisan-Mayıs ayında biçiliyor.Hemen arkasından silajlık mısır ekilişi yapılıyor.Bu yüzden bir tarladan bir yılda iki ürün almış oluyoruz.
   Tarım ve Köy işleri Bakanlığımızın bir diğer önemli politikası ülkemizin yemeklik yağ açığının kapatılması ve biyodizel üretim amacıyla aspir,Kanola,ayçiçeği gibi tohumundan yağ üretilen bitkilerin ekimine destek vermeye başlamıştır.Bu yüzden ekilen bitkimiz kanoladır ve bölgemizde de bunun temelleri atılmış olmaktadır.
   Çiçeklerinde de fazla miktarda nektar olduğu için arıcılarında beğendiği bir bitkidir.

HAYVAN BESLEMESİNDEKİ ÖNEMİ   :

Dekardan 10-10,5 ton yeşil ot alınıyor.%18-22 arasında proteini bulunduğundan yoncadan üstün,fiğden ve korungadan da en az iki kat verimlidir.Hem taze yedirilebilir,hem de silajı yapılabilir.
İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ :
   Çok kumlu ve drenajı zayıf olan topraklar haricinde her toprakta yetişir.Toprak Ph 4,2-8,2 arasında olmalı özellikle kireçli toprakları çok sever.Şeker pancarı,kışlık buğday ve arpanın yetiştiği iklim koşullarında başarıyla yetiştirilir.
EKİM ZAMANI :
   İki yıl süren çalışmalar neticesinde ekim zamanı ağustos sonu eylül başı olarak belirlenmiştir.
TOPRAK HAZIRLIĞI :
   Toprak tavında iken 10-13 cm derinliğinde pullukla sürülür.Sonra kaz ayağı,goble disk veya tırmıkla tohum yatağı hazırlanmış olur.
EKİM :
   %33 Amonyum Nitrat elenerek içerisinde birbirine yapışmış olan büyük parçalar alınmalıdır.Örneğin dekara en az ne kadar karışım düşürebileceklerse o miktarda %33 Amonyum Nitrat,1 kg tohum bir çuval içerisinde karıştırılır ve mibzerin tohum gözüne aktarılır.Böylece dekara atılacak tohum miktarı ayarlanmış olur.Çiftçilerimiz bu hesabı kendilerine göre ayarlayabilirler.Ekimden hemen sonra merdane çekilip toprak sıkıştırılır.
TOHUM VE GÜBRE MİKTARI :
   1 Dekara 1 kg tohum,50 kg 15.15.15+Zn ekimle beraber,sapa kalkma döneminde ise dekara 50 kg Amonyum Sülfat ve 2-5 kükürt kullanılır.Çünkü kükürtÜ çok sever.
UYARI :
   Bölgemizde ekim sezonunda muhtemelen yağış olmayacak ve tohum çıkışı gecikecektir.Bu yüzden ekimden sonra sulanarak tohum çimlendirilmeli,kış öncesi 6-8 yapraklı hale getirilip kışa hazırlanmalıdır.Aksi takdirde bitki soğuktan etkilenecek ve ölecektir.Bir nevi bu özelliği haşhaşa benzemektedir.

SİLAJ YAPIMI :   1 Ton Ot Tipi Yem Şalgamı içerisine 50 kg Buğdaygil Tanesi ilave edilir.Çok sulu bir bitki olduğu için silaj yapılırken saman katılırsa değerli olan sıvı kısmının da ziyan edilmemesi sağlanmış olur.
İlker BİLGİLİ
 Karaadilli Tarım Merkezi
ŞUHUT -2011-

2 yorum: